ققنوس ملک
ققنوس ملک

سایت ققنوس ملک با هدف ایجادی بستری امن و مطمعن به منظور تسهیل فرایند خرید، فروش، اجاره و رهن زمین و مسکن راه اندازی شده است. این سایت به صورت مستفیم فروشنده و خریدار را بدون هیچ واسطه‌ای به یک دیگر متصل میکند.

مدیر عامل